15.10.12: Filmkveld – Kong Lear

Det norske Shakespeareselskap arrangerte filmkvelder med Hamlet i januar 2011 og Macbeth i mars i år. Nå følger vi opp disse vellykkede arrangementene med nok en filmkveld, og nå står Kong Lear for tur.
Nok en gang er det selskapets nestleder, Bernhard Ramstad, som står for utvalget, og han vil presentere versjoner som spenner fra Orson Welles i 1953 og fram til Ian McKellen i 2008, med noen kuriositeter i tillegg.

 

Vel er det så at Kong Lear blir anerkjent som et mesterverk, som selv Macbeth og Hamlet virker tamme og bleke ved siden av. Kong Lear er blitt sammenlignet med Bachs messe i B-moll, Beethovens femte og niende symfonier, Wagners Parsifal, Michelangelos Dommedag eller Dantes Inferno og Purgatorio. Men samtidig får man inntrykk av at Kong Lear er et høyt fjell som alle beundrer, men som ingen nærer noe særlig ønske om å bestige.
(Jan Kott i Shakespeare – vår samtidige)

Vi får se om kvelden kanskje bringer oss nærmere toppen. Velkommen!
Arrangementet finner sted i lokalene til Fritt Ord i Uranienborgveien 2, mandag 15. oktober med starttid kl. 18.30.
Arrangementet er gratis, men er kun for Selskapets medlemmer.
Påmelding skjer senest mandag 8. oktober kl. 15.00 til pamelding.shakespeare@gmail.com