Lenker

Hovedkilder                                                                     Shakespeare og hans verk

Shakespeare Resource Center                                          The Complete Works

Shakespeare Online                                                           Shakespeare Chronology

Discover Shakespeare                                                       Shakespeare’s Words

Publikasjoner                                                                   Facsimile of First Folio, 1623

Det norske Shakespeare- og teatertidsskrift                     Shakespeare Phrase Search

Shakespeare i New York Times                                         No Fear Shakespeare

Organisasjoner og institusjoner                                   

Shakespeare Birthplace Trust

Royal Shakespeare Company

Shakespeares’s Globe

Svenska Shakespearesällskapet

Det Danske Shakespeare Selskab