Om selskapet

Det norske Shakespeareselskap
Det norske Shakespeareselskap er en tverrfaglig og idealistisk organisasjon, åpen for alle interesserte.

Selskapets formål er å øke kjennskapen til Shakespeares verk.

Vi arrangerer bl.a. seminarer, foredrag, filmkvelder og studieturer til utlandet. Selskapet ble stiftet i 1997 på initiativ fra forfatteren og Shakespeare-oversetteren Edvard Hoem.

Selskapet er kjent med diskusjonen om hvem som «egentlig» skrev Shakespeares verker («the authorship question»), og inntar ikke noe offisielt standpunkt, på samme måte som Selskapet ikke tilhører noen spesiell litteratur- eller teatervitenskaplig retning.

Vi ønsker velkommen en åpen og god debatt om Shakespeares verker og person, enten det skjer innenfor rammene av Selskapets virksomhet eller i andre sammenhenger.

Shakespeares betydning
Shakespeare er utvilsomt en av kulturhistoriens største og viktigste skikkelser, noe man ikke minst kan se i den innflytelse han fortsatt, den dag i dag, øver på teater, litteratur og filosofi.

Den amerikanske litteraturviteren Harold Bloom plasserer Shakespeare i sentrum av den vestlige litteraturen; for Bloom er Shakespeare den forfatteren som legger premissene for andre store forfattere, som Ibsen, Goethe og James Joyce. At Ibsen var påvirket av Shakespeare, er helt klart; overalt i Ibsens tekster finnes det både åpne og skjulte Shakespeare-referanser.

Shakespeares aktualitet
Eksempler på andre norske forfattere som står i stor gjeld til Shakespeare, er Henrik Wergeland, Bjørnstjerne Bjørnson og Olav Nygard. Innenfor filosofi og vitenskap har Shakespeare fungert som en svært siterbar forfatter – særlig har man hentet inspirasjon fra Hamlet.

For Freud var Hamlet et av de aller beste eksempler på Ødipus-komplekset, og for den franske filosofen Jacques Derrida fungerer Hamlet som et høyst levende bilde på de politiske utfordringer vi står overfor i vår tid.

I de siste årene har Shakespeare også fått sin renessanse innen filmen; særlig har Baz Luhrmans film Romeo+Julie bevist at Shakespeare er både moderne og aktuell.

Formidlingsoppgave
Det burde derfor være selvsagt at kunnskaper om Shakespeare er like viktige nå som for hundre eller to hundre år siden. Fortsatt er det helt nødvendig at noen tar på seg oppgaven som formidler av den rolle Shakespeare spiller i vår kultur. Og Det norske Shakespeareselskap har tatt på seg en slik formidlingsoppgave: Vårt hovedformål er økt kjennskap til Shakespeares verker i Norge.

Tur til Stratford-upon-Avon
Vår årlige studie- og teatertur til Stratford-upon-Avon, Shakespeares fødeby, har vist seg å være en stor suksess. Alle medlemmer får tilbud om å være med på turen, men ettersom det er et begrenset antall med plasser, gjelder det hvert år å være raskt ute med å melde seg på.

Opplegget i Stratford er i regi av The Shakespeare Birthplace Trust, som bl.a. samarbeider med The Shakespeare Institute og The Royal Shakespeare Company. Kursets varighet er én uke. Hver dag begynner med forelesninger og diskusjoner, deretter har man anledning til å gjøre seg kjent med Stratford by. Hver kveld går vi i teatret, for å se nye Shakespeare-oppsetninger signert The Royal Shakespeare Company. Etter forestillingene har man anledning til å snakke med skuespillerne, som da samles på stamstedet, «The Dirty Duck».

I tillegg til den årlige Stratford-turen, har vi også arrangert andre teaterturer, bl.a. til Stockholm og Gdansk.

Andre arrangementer
Selskapet arrangerer også seminarer, foredrag og filmkvelder.

Styret i Det norske Shakespeare-selskap 2018-2019
Alf Marcus Wiegaard, leder
Stig Ola Kapskarmo, nestleder
Gry Espenes, styremedlem
Astrid Sletbakk, styremedlem
Einar Dahl, styremedlem
Hanne Birkeland, styremedlem
Live Hov, styremedlem
Rannveig Getz, varamedlem
Petter Winther, varamedlem

 

 

Revisor

Jan Benjamin Rødner er selskapets revisor.

Vedtekter

Selskapets kan lastes ned her: Shakespeareselskapet Vedtekter.

 

Nettsted

Alf Marcus Wiegaard er redaktør.