Om Shakespeare

Delartiklene om Shakespeare («Verket», «Tiden» og «Mannen») er skrevet av Keith Brown, professor emeritus i engelsk litteratur (ved Institutt for britiske og amerikanske studier på Universitetet i Oslo).

Innholdet representerer forfatterens syn. Det norske Shakespeare-selskap er ikke knyttet til noen litteratur- eller teatervitenskaplig retning.